ข่าวท้องถิ่นราชบุรี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เตรียมชี้แจงความคืบหน้าคดีซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 7 ก.ย. 2555 )

นายบุญเลิศ วงศ์ยะรา รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ได้รับความเสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ชุดที่ 55 ดำเนินการฟ้องคดีแพ่ง คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 54 นายชาญชัย ลิ้มแสงอุทัย บริษัท เทวาสิทธิ์พิฆเนศ นายศรีสุข รุ่งวิสัย และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 23 คน ข้อหาละเมิด พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 และเรียกค่าเสียหาย นั้น ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ได้เชิญ พ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และนายวีระพันธ์ ยิ้มแย้ม ทนายความ ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินคดีซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจึงขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินคดีซื้อขายสลากกินแบ่งโดยพร้อมเพรียงกัน
จำนวนคนอ่าน 274 คน จำนวนคนโหวต 0 คน