ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรียน (วันจันทร์ – วันศุกร์) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2555 และหลักสูตรระยะสั้น เรียน (วันเสาร์ – อาทิตย์)

วันที่ 12 ต.ค. 2555 20:18:31 )

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรียน (วันจันทร์ – วันศุกร์) รุ่นที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2555 และหลักสูตรระยะสั้น เรียน (วันเสาร์ – อาทิตย์) กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจที่จะสมัครสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เลขที่ 42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076 – 224283 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 1512 คน จำนวนคนโหวต 0 คน