ข่าวท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ตร่วมกับนายกสโมสรโรตารีภูเก็ต6แห่งปล่อยขบวนน้ำดื่มชุดแรกจำนวน 40,000 ขวดเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการ “1 ล้านขวด น้ำดื่มโรตารี่ สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554”

วันที่ 19 พ.ย. 2554 )
สวท.ภูเก็ต

นายตรี  อัครเดชา  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับนายกสโมสรโรตารีทั้ง6แห่งในจังหวัดภูเก็ตคือสโมสรโรตารีภูเก็ต ทุ่งคา  อันดามัน  ป่าตองบีช  จังซีลอน  และสโมสรโรตีภูเก็ตเซ้าธ์ และสมาชิกร่วมกับปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มชุดแรกจำนวน 40,000 ขวดเพื่อส่งไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยตามโครงการ "1ล้านขวด น้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554”

สำหรับการผนึกพลังของสโมสรโรตารีในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ที่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่ผู้คนและประเทศชาติร้ายแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมา ช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงที่สำคัญที่คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้ ขณะที่หลายๆฝ่ายผนึกกำลังให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และเป็นที่น่ายินดีและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่โรแทเรียนในประเทศไทยแสดงออกถึงความเสียใจและห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบภัยในครั้งนี้  โดยได้ช่วยกันบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ และออกเดินทางไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งระดมเงินบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาค 3330 อย่างไรก็ดีจากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันนี้ไม่สามารถหาซื้อน้ำดื่มในกรุงเทพ มหานครได้  เพราะประชาชนแต่ละครอบครัวซื้อน้ำดื่มเอาไว้ใช้บริโภคจำนวนมากและน้ำท่วมโรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิตน้ำดื่ม 6 แห่งและเหลือเพียง2แห่งที่ยังผลิตได้อยู่  ดังนั้นภาวะน้ำท่วมและขังในพื้นที่หลายแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีก ส่วนการประปานครหลวงประสบปัญหาการผลิตน้ำที่มีคุณภาพเหมือนก่อนน้ำท่วม ที่ยิ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่มเพิ่มขึ้น

ทางสโมสรโรตารีภูเก็ต  ทุ่งคา  อันดามัน  ป่าตองบีช  จังซีลอนและสโมสรโรตีภูเก็ตเซ้าธ์ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงริเริ่มโครงการ"1ล้านขวด น้ำดื่มโรตารี สู่ผู้ประสบอุทกภัยไทย 2554” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากบริษัทห้างร้านต่างๆและผู้มีจิตศรัทธา เช่นสถานบันเทิง ไซมอนคาบาเรต์ ภูเก็ตแฟนตาซี และอะโพรไดท์ คาบาเรต์โชว์ นอกจากนี้ยังมีองค์กรต่างประเทศเช่นญี่ปุ่น มอบเงินบริจาคด้วยคาดว่าจะสามารถผลิตน้ำดื่มได้1ล้านขวดภายในเวลา1เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-30 พฤศจิกายน 2554 เพื่อกระจายไปยังผู้ประสบภัยและองค์กรต่างๆที่มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้คือเครือข่ายสโมสรโรตารี90สโมสรในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง และเกือบ 300สโมสรทั่วประเทศหรือ 4ภาคโรตารีของประเทศไทย สภากาชาดไทย  มูลนิธิ พอ.สว.  มูลนิธิชัยพัฒนา  กองทัพไทย  สถานีวิทยุโทรทัศน์ เครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ร้องขอรวมทั้งศูนย์พักพิงอพยพต่างๆ  

 

จำนวนคนอ่าน 273 คน จำนวนคนโหวต 0 คน