ข่าวท้องถิ่น
เผยผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในภูเก็ต ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าสินไหมทดแทน จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สูงเกือบ 4 พันราย ในปี 2554 พบเสียชีวิตสูงถึง 61 ราย

วันที่ 21 ธ.ค. 2554 )
สวท.ภูเก็ต

นายไพฑูรย์ ศิลปะวิสุทธิ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส จ.ภูเก็ต บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์อุบัติเหตุจากรถ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2554 ว่า จากสถิติขอใช้สิทธิ์เบิกค่าสินไหมทดแทนของผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงมาก ระหว่างเดือน ม.ค.-ธ.ค.2554 พบว่า มีผู้ประสบอุบัติเหตุขอรับสินไหมทดแทนแล้ว 3,840 ราย เฉลี่ยมีผู้ขอใช้สิทธิ์เดือนละ 320 ครั้ง เสียชีวิต 61 ราย เฉลี่ยตายวันละ 5 ราย พิการ 28 ราย ซึ่งทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ต้องจ่ายค่าสินไหมไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะยังมีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้มาขอรับ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ อย่างไรก็ตาม จากจำนวนผู้ขอรับสินไหมทดแทนที่สูงขึ้นเป็นการชี้ให้เห็นว่า จังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต และพิการจำนวนมาก ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีแผนที่จะเข้าไปร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในการรณรงค์ให้นักเรียน รวมถึงผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และร่วมกันลดอุบัติเหตุจากรถลง เพื่อร่วมกันลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ส่วนแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุนั้นเชื่อว่ายังมีสูงอยู่มาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก สำหรับการทำ พ.ร.บ.นั้น เป็นการทำประกันภาคบังคับ โดยจะต้องเสียค่า พ.ร.บ.จำนวน 320 บาท แต่กรณีเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต หรือพิการในส่วนของคนซ้อนท้าย หรือคู่กรณีจำนวน 2 แสนบาท ส่วนผู้ขับขี่แล้วแต่กรณีถ้าเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้ผิดก็จะจ่ายประมาณ 35,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต รักษาพยาบาลจำนวน 15,000 บาท

จำนวนคนอ่าน 144 คน จำนวนคนโหวต 0 คน