ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2554

วันที่ 13 ธ.ค. 2554 )

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 7/2554 และกำหนดเปิดเรียนในวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม  2554   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 076 - 224283  ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 215 คน จำนวนคนโหวต 0 คน