ข่าวเด่นรอบบ้านเรา
กกต.พิษณุโลกจัดโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ให้ผู้สมัคร ส.ส.ได้เข้าใจกฎระเบียบเลือกตั้งและยอมรับผลการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม ส่วนการหาเสียงของผู้สมัครจะใช้วิธีการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง

วันที่ 29 พ.ค. 2554 )

กกต.พิษณุโลกจัดโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ให้ผู้สมัคร ส.ส.ได้เข้าใจกฎระเบียบเลือกตั้งและยอมรับผลการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม ส่วนการหาเสียงของผู้สมัครจะใช้วิธีการเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง 09.00น.วันนี้(29พ.ค.54) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์แก่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดในการเลือกตั้ง มีผู้สมัครส.ส. 15 คน จากผู้สมัคร ทั้งหมด 26 คน รวม 9 พรรค ร่วมโครงการ โดยมีการลงนามพันธะสัญญา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้การเลือกตั้งส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 ก.ค. 2554 มีข้อตกลงความร่วมกัน คือ จะไม่นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง จะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะยึดมั่น และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด จะไม่ใช้กลไกของรัฐ หรือทรัพยากรของรัฐมาเป็นประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะหาเสียงเลือกตั้งโดยสันวิธี ไม่ข่มขู่คู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ จะไม่ใช่วิธีการรุนแรงในการหาเสียงเลือกตั้ง และ จะยอมรับผลการเลือกตั้งตามที่ประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งอย่างจริงใจ สำหรับบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.ทั้ง 5 เขต ของจังหวัดพิษณุโลก นายไพทูรย์ จันทสิงห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าขณะนี้กกต.ยังไม่พบว่ามีรายงานการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สมัครแต่ละคนจะใช้วิธีการลงพื้นที่แบบเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขอคะแนนเสียง พร้อมกับเปิดจุดปราศรัยตามชุมชนต่างๆ
จำนวนคนอ่าน 127 คน จำนวนคนโหวต 0 คน