ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

วันที่ 14 ม.ค. 2556 )
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นเอกสารประกวดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 มกราคม 2556
                   ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 5621–9100-29
จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน