ข่าวเด่นรอบบ้านเรา
เทศบาลฯ รับชำระภาษีประจำปี 2554 “มอบของขวัญผู้ยื่นแบบชำระภาษีตรงตามกำหนดเวลา”

วันที่ 14 ก.พ. 2554 )

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ และในช่วงพักกลางวันในวันทำการปกติในเวลา 12.00-13.00 น. และเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แสดงรายการชำระภาษีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์
ชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม
ชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนเมษายน
สำหรับประชาชนท่านใดมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานผลประโยชน์ สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก โทร. 055-231400-9 ต่อ 105,107 หรือทางเว็บไซต์ WWW.phsmun-klung.com
จำนวนคนอ่าน 268 คน จำนวนคนโหวต 0 คน