ข่าวบริการ
ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน และเรือยนต์หางยาว

วันที่ 18 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
นิรุตต์ ศรีทองแดง

    ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน และเรือยนต์หางยาว พร้อมเครื่องเรือ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ถนนทางเสด็จ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
    ผู้ประสงค์เข้าเสนอราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล นำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-09.50 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง โทรศัพท์ 074-613017 ต่อ 204 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 57 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
Copyright @ radiothailand phatthalung
Web Site Corporation. All rights reserved.
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง
เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๔๖๓-๕๕๒๑ Webmaster>>>E-Mail :prap_radio@hotmail.com