หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ (22/03/2018)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้ จำนวน 27 รายการ (18/02/2018)
อ่าน 63 ครั้ง
ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอนสันติสุข ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 (10/06/2017)
อ่าน 199 ครั้ง
จ.ปัตตานี สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (10/06/2017)
อ่าน 129 ครั้ง
ป.ป.ส.ภาค 9 จะขายทอดตลอดทรัพย์สิน จำนวน 27 รายการ (10/06/2017)
อ่าน 177 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จะขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 18 รายการ (08/11/2016)
อ่าน 289 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน (23/07/2016)
อ่าน 368 ครั้ง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สอบราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (11/04/2016)
อ่าน 434 ครั้ง
ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุรถจักรยานยนต์ (28/03/2016)
อ่าน 367 ครั้ง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค งวดที่ 2 (4 รายการ) (15/03/2016)
อ่าน 283 ครั้ง
สำนักงานอุตสาหกรรม 0"ปัตตานี จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ 10 รายการ (15/03/2016)
อ่าน 326 ครั้ง
แขวงทางหลวงปัตตานี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 16 รายการ (03/03/2016)
อ่าน 420 ครั้ง
เทศบาลตำบลตะลุบัน สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เป็น นม ยูเอช ที ชนิดกล่อง รสจืด 66,030 กล่อง (03/03/2016)
อ่าน 264 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ (บ้านพักเกษตรจังหวัดเดิม) จำนวน 1 หลัง (23/02/2016)
อ่าน 319 ครั้ง
แขวงทางหลวงปัตตานี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด 16 รายการ อาทิ แบตเตอรี่ (24/01/2016)
อ่าน 321 ครั้ง
แขวงทางหลวงปัตตานี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 16 รายการ (24/01/2016)
อ่าน 264 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ 1 หลัง (24/01/2016)
อ่าน 556 ครั้ง
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถโดยสาร (24/01/2016)
อ่าน 156 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ประสงค์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก (16/12/2015)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 120 รายการ (16/12/2015)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070