หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่นปัตตานี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่นปัตตานี

ศอ.บต.นำคณะผู้บริหารระดับสูงของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ศึกษาการนวดแบบแพทย์แผนไทย สุกะ เวลเนส สร้างโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับสากล (22/05/2018)
ผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ป่วนจังหวัดปัตตานี (22/05/2018)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (17/05/2018)
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเปิดงาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอำเภอหนองจิก ประจำปี 2561 สืบสานเล่าขาน ตำนานเมืองเก่า ถิ่นข้าวดี วิถีริมน้ำ งดงามวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้กับประชาชน และร่วมฟื้นฟูและสืบสานแหล่งวัฒนธรรม (08/05/2018)
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 (03/05/2018)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่จังหวัดปัตตานี สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ (03/05/2018)
จังหวัดปัตตานีเปิดเวที “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” (03/05/2018)
สำนักงาน กสทช.ภาค 4 ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศ และสิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในจังหวัดปัตตานี (26/04/2018)
ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดปัตตานีวางพวงมาลาและร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2018)
เกษตรจังหวัดปัตตานีเตรียมจัดงานมหกรรมพืชฤดูแล้ง ปี 2561 รณรงค์การให้เกษตรกร ใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงหน้าแล้ง (19/04/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดปัตตานีเตรียมความพร้อมการจัดเวทีสานพลังประชารัฐปัตตานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม "พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน" (19/04/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ เพื่อการ บูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น (19/04/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ทำงานกลางแดด และผู้ป่วย 6 กลุ่ม ช่วงหน้าร้อนแดดแรง ระวังโรคลมแดด ทำให้เสียชีวิตได้ (29/03/2018)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เตรียมพร้อมการจัดคู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา (23/03/2018)
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ รมช.ศธ. แถลงความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่13 (15/03/2018)
ศอ.บต.แถลงผลการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจชต. ประจำปี 2560 (15/03/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดเสวนา "การเมืองวิถีไทย ยุคประชาธิปไตย 4.0" ที่ ปัตตานี (15/03/2018)
ผู้ว่าฯ ปัตตานี เปิดกิจกรรมมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ (07/03/2018)
จ.ปัตตานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2561 รุ่นที่ 1 (07/03/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
รมช.ศธ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำนักลงทุนและผู้ประกอบการ ติดตามความก้าวหน้าระบบ Big Data 5 จชต. (28/02/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ถัดไป>>

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070