หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่นปัตตานี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวท้องถิ่นปัตตานี

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแสดงผลงานศิลปะ ชุด ศิลปะไทยในอุดมคติ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชื่นชอบศิลปะ (09/01/2019)
จังหวัดปัตตานี Kick off กิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกการรักษาความสะอาดพร้อมสนับสนุนงบประมาณสำหรับผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมการคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (09/01/2019)
จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน (09/01/2019)
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพี่อสันติสุข (09/01/2019)
พ่อเมืองปัตตานี ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก พร้อมการช่วยเหลือเยียวยา ดูแลประชาชนในพื้นที่ (04/01/2019)
จังหวัดปัตตานีแถลงการณ์ประกาศเตือนประชาชนระมัดระวังเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจากพายุปาบึก (03/01/2019)
กรมบังคับคดี ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมหาทางออกในการชำระหนี้ (17/12/2018)
ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก (09/12/2018)
แม่ทัพภาคที่ 4 ทำความเข้าใจกับกำนัน 290 ตำบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (14/11/2018)
อำเภอเมืองปัตตานี ประชุมหารือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการ ดูแลความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา (02/11/2018)
ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ปัตตานีพร้อมนายอำเภอหนองจิกลงพื้นที่ออกบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (02/11/2018)
จังหวัดปัตตานี kick off รณรงค์ หยุดหัดระบาดด้วยวัคซีน ภายใต้ชื่องาน "Stop จาเป๊าะ ตอนผู้ว่าชวนฉีดวัคซีน " (01/11/2018)
จังหวัดปัตตานี วางมาตรการเชิงรุก ร่วมปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด และปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการตำบล Re x-ray หมู่บ้าน (01/11/2018)
จังหวัดปัตตานี เอาจริงกับการกวาดล้างยาเสพติด ปล่อยชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ แก้ปัญหายาเสพติด เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (30/10/2018)
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งทอและแฟชั่นด้วยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (30/10/2018)
แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี (20/10/2018)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปแนวทางการแก้ปัญหาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบในรอบ 4 ปี แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและพ่อค้าคนกลางกดราคา (17/10/2018)
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 พร้อมกับงานมหกรรมโอทอปและงานมหรสพอย่างยิ่งใหญ่ (11/10/2018)
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2579) (02/10/2018)
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าอบรม Google “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education" รุ่นที่ 3 (02/10/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070