ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
พ่อเมืองปัตตานี ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก พร้อมการช่วยเหลือเยียวยา ดูแลประชาชนในพื้นที่

วันที่ 4 ม.ค. 2562 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
        นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เรียกประชุมเฉพาะกิจจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อติดตามและรับทราบถึงสถานการณ์ ผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อนปาบึก รวมถึงติดตามการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วย ติดตามการพยากรณ์อากาศจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาปัตตานี ซึ่งรายงานว่าพายุโซนร้อนบึกได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดปัตตานีโดยมีฝนตกหนักและลมแรงในช่วงเวลา 03.00น.จนถึงช่วงเช้าของวันที่ 4 มกราคม 2562 ก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลา 18.00น. ทำให้จังหวัดปัตตานีคลี่คลายจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี
       โดยได้ติดตามการช่วยเหลือดูแล ผู้อพยพ ซึ่งมีการอพยพใน 3 อำเภอคืออำเภอยะหริ่ง ที่มีการอพยพประชาชน 7 จุด 3 ตำบล 656 คน 128 ครัวเรือน อำเภอหนองจิก อพยพใน 4 จุด 2 ตำบล จำนวน 461 คน 118 ครัวเรือน และ อำเภอเมืองปัตตานี อพยพประชาชน 3 จุด 3 ตำบล จำนวน 186 คน 49 ครัวเรือน โดยความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าอำเภอยะหริ่ง มีความเสียหายด้านปศุสัตว์ โค แพะ แกะ จำนวน 120 ตัว สัตว์ปีก 37 ตัว เนื่องจากน้ำท่วมคอกสัตว์ ความเสียหายต่อสัตว์น้ำ จำนวน 5 บ่อ เนื่องจากน้ำท่วมบ่อเลี้ยงซึ่งเป็นบ่อดิน
       ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กำชับให้ทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งหลังจากที่พายุผ่านพ้นไปจะดูแลในเรื่องการเยียวยาในทุกด้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 17 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070