ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
กรมบังคับคดี ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและร่วมหาทางออกในการชำระหนี้

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
           นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยถึงโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เจรจาชำระหนี้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการหาแนวทางในการชำระหนี้เพื่อลดการถูกบังคับคดี โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลาง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีการให้ความรู้และทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและผู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้ เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้เป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาหนี้สินต่างๆซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ลูกหนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการอำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
         โดยสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า มีผู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดี โดยทุกคนมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาหนี้ เพียงแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้หลายคนเพิ่งมีงานทำยังไม่สามารถปิดหนี้ที่เป็นก้อนใหญ่ได้ ซึ่งการมาไกล่เกลี่ยในครั้งนี้จึงเป็นการหาทางออกร่วมกัน ในการชำระหนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 63 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070