ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี ประชุมหารือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการ ดูแลความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

วันที่ 2 พ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
           ที่ ห้องประชุมศรี ฟาฏอนี ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานการประชุมมาตรการดูแลความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มีรอง ผกก.สภ.เมืองปัตตานี รอง ผบ.ฉก.ปัตตานี 25 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทุกตำบล กำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร ร่วมรับฟังแผน รปภ. และร่วมประชุม
           โดยในที่ประชุมมีมติ การกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามสภาพพื้นที่ระดับการรักษาความปลอดภัยแบบพิเศษ สำหรับโรงเรียนที่เสี่ยงเป็นพิเศษ โดยมีองค์ประกอบ คือ มีครูเป็นสตรีล้วน หรือผู้บริหารเป็นสตรี หรือผู้บริหารเป็นครูที่นับถือศาสนาพุทธ และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อเหตุรุนแรงซ้ำซาก ห่างไกลที่ฐานหน่วยกำลัง โดยมีการจัดการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง คือ รักษาความปลอดภัยครู แบบรับส่ง ไป – กลับ จากบ้าน-โรงเรียน และจัดเวรเฝ้าโรงเรียนในเวลาหลังทำการเรียนการสอน ทั้ง ระดับการรักษาความปลอดภัยเข้มข้น สำหรับโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ห่างไกลที่ตั้งฐานหน่วยกำลัง หรือสถานที่ราชการอื่น และ ระดับการรักษาความปลอดภัยปกติ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าร่วมในการ รปภ. สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย เพื่อความปลอดภัยสูงสุด หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้นอกเส้นทางที่กำหนด ให้แจ้งหน่วยกำลังในพื้นที่ทราบก่อน 1 ชั่วโมง
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070