ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี kick off รณรงค์ หยุดหัดระบาดด้วยวัคซีน ภายใต้ชื่องาน "Stop จาเป๊าะ ตอนผู้ว่าชวนฉีดวัคซีน "

วันที่ 1 พ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
                 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการ kick off รณรงค์ หยุดหัดระบาดด้วยวัคซีน ภายใต้ชื่องาน "Stop จาเป๊าะ ตอนผู้ว่าชวนฉีดวัคซีน " โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดกิจกรรม โดยเน้นมาตรการ 3 -2 -3 คือวินิจฉัยโรคให้เร็วเเละเเจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง หาผู้สัมผัสโรคให้ครบภายใน 2 วัน เเละดำเนินการฉีดในผู้สัมผัสโรคให้เร็วที่สุดภายใน 3 วัน) เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ 9 เดือน - 5 ปีตระหนักเเละพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนโรคหัด โดยเป้าหมายเด็กทุกคนต้องได้รับวัคซีนหัด ภายใน 2 สัปดาห์ (ในกรณีเด็กฉีดวัคซีนไม่ครบ) รักลูก ห่วงหลาน อย่าลืมพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีน เพราะโรคหัด คือภัยสุขภาพของเด็กปัตตานี ร่วมด้วย ช่วยกัน ทุกภาคีเครือข่ายเพื่อเด็กปัตตานีปลอดโรคหัด
            โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการปล่อยขบวนรถเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังประชาชนให้ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จังหวัดปัตตานีมีรายงานผู้ป่วยโรคหัด จำนวน 445 ราย พบทั้ง 12 อำเภอ มีผู้เสียชีวิต 2 รายคือที่อำเภอยะรัง และอำเภอที่มีการพบผู้ป่วยสูงสุด 3 อำเภอ คือ อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก และอำเภอทุ่งยางแดง ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการดำเนินการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานการณ์ของจังหวัดปัตตานียังมีแนวโน้มการระบาดที่สูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดยะลา ที่มีการระบาดของโรคสูง จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคหัด ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เชิญชวนให้ผู้ปกครอง นำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีบุตรหลานอายุ 9 เดือนถึง 5 ปี สามารถนำไปรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1422
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070