ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 20 ต.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
            ที่กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 เนื่องจากจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน มีลมมรสุมที่พัดผ่านเป็นประจำทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะพัดผ่านภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดผ่านภาคใต้ฝั่งตะวันออก เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวเป็นเหตุให้จังหวัดปัตตานีประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
           กองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้กองพลทหารราบที่ 15 จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อรับผิดชอบเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยที่มีอันตรายเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติ ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 15 จึงต้องจัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อม และให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันด้านบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการฝึกซ้อมอื่นๆอย่างจริงจัง เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 36 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070