ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเตรียมจัดงานประเพณีชักพระ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561 พร้อมกับงานมหกรรมโอทอปและงานมหรสพอย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 11 ต.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
                นายไกรศร วิศิษฐ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนะรรมอำเภอโคกโพธิ์ ,นายอำเภอโคกโพธิ์ , นายกเทศมนตรีโคกโพธิ์,เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานีได้แถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 69 และงานมหกรรมสินค้าชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โอทอป ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2561    
                โดยจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งการจัดงานประเพณีชักพระและงานมหกรรมสินค้าชุมชนโอทอป ดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมและเพื่อการดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสถาบันสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยการนำประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดปัตตานี
                  ภายในงานมีกิจกรรมงานประเพณีชักพระ มีมากมาย ประกอบด้วยการประกวดเรือพระ 4 ประเภท คือ ประเภทยอดใหญ่ ยอดเล็ก เรือโฟม เรือความคิด , การประกวด ริ้วขบวนแห่และฟ้อนรำหน้าเรือพระ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง,การแสดงและการประกวด ตีกลองเรือพระ,การประกวดธิดาชำนาญการพิเศษ 2561,การแสดงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชน, การออกร้านแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอทอป สินค้าอุปโภค บริโภค จากตำบล ท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070