ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าอบรม Google “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education" รุ่นที่ 3

วันที่ 2 ต.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
        กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทยและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ กำหนดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 โดยจัดพร้อมกัน 4 จังหวัด (ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส และสงขลา)
        ที่จังหวัดปัตตานีได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Google For Education ณ ห้องจัดประชุมศรีนาฆารา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1และเขต 2 รวมทั้งสิ้น 130 คน โดยได้รับความร่วมมือ วิทยากร จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ ครูผู้สอน และผู้เรียนสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็บระบบแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพ สร้างแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างเป็นระบบ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งยัง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและครูผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070