ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
• จังหวัดปัตตานี ออกหน่วยบริการประชาชน นำส่วนราชการลงพื้นที่ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วันที่ 20 ก.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
        ที่สนามกีฬาบ้านปากาลียะ หมู่ 2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ให้ใความสามารถที่สูงขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการประชาชน ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ด้านการอำนวยความเป็นธรรมตลอดจนไปถึงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องที่ที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ทำให้ภาครัฐได้รับทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
         โดยการจัดจังหวัดเคลื่อนที่ได้ส่งผลให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้านและเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
          บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนต่างเดินทางมาใช้บริการกันอย่างเนืองแน่น อาทิ รับบริการซุ้มธงฟ้า สินค้าราคาประหยัด , บริการด้านแรงงาน , บริการด้านกฎหมาย , บริการด้านประมง เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070