ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งเป้าในปี 2564 จะไม่มีเด็กที่เขียนไม่ได้ อ่านไม่ออก

วันที่ 20 ก.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
         ที่โรงแรมเซาท์เทอร์น วิว ปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดพิธีมอบโล่ห้องสมุดและมอบกียรติบัตรครูภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ได้มีการพัฒนา อบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่มีผลการสอบวัดภาษาไทยอยู่ในระดับปรับปรุง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำนวัตกรรมไปพัฒนานักเรียนให้มีผลการสอบที่ดีขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ว่านักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีผู้อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 และการพัฒนาห้องสมุดคุณภาพ ให้มีหนังสือภาษาไทย ไว้เสริมความรูและสร้างนิสัยรักการอ่านทุกโรงเรียน โดยในปีนี้ได้สร้างห้องสมุดต้นแบบไปแล้วจำนวน 140 โรงเรียน และจะขยายต่อไปจนครบทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564
         โดยได้มีการมอบโล่ห้องสมุดและมอบเกียรติบัตรครูภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งหมด 140 โรงเรียน และครูผู้สอนภาษาไทยที่ผ่านการพัฒนารุ่นที่ 1 จำนวน 750 โรงเรียน รวม 890 คน
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 25 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070