ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
จังหวัดปัตตานี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวปัตตานี เปิดตัวหนังสือ เมนูปัตตานี เสน่ห์วัฒนธรรมปัตตานี ร่วมกระตุ้นการอนุรักษ์วิถีชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

วันที่ 22 มิ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
         นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดตัวหนังสือเมนูปัตตานี ตำรับอาหารปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวกำแก้ว เมนาคม นายกสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานี และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งหนังสือเมนูปัตตานี ตำรับอาหารปัตตานีนั้น เป็นการรวบรวมเมนูอาหารประจำถิ่นของจังหวัดปัตตานี ที่มีความหมายแสดงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่มีการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
         โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า ที่มาของอาหารแต่ละอย่างได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนอาณาจักรปัตตานีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ หรือภาษาถิ่นของอาหารซึ่งมีความหมายตามประเภทของการปรุงอาหาร อุปกรณ์โบราณที่ใช้ ลักษณะของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ผสมทั้งนำเข้าและท้องถิ่น เมนูปัตตานีได้สร้างความประทับใจต่อผู้ที่มาเยือนได้ตลอด
          ทั้งนี้เมนูอาหารปัตตานี ล้วนมีเรื่องราวที่งดงาม โดยมีหลายเมนูที่สามารถหารับประทานได้ง่าย และอีกหลายเมนูสามารถหารับประทานได้ตามช่วงเทศกาล ประเพณีเท่านั้น หนังสือเมนูปัตตานี ได้รวบรวมเมนูปัตตานีกว่า 70 เมนู ซึ่งประกอบด้วยภาพอาหารสวยสะดุดตา มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยองค์ประกอบของภาพ โดยเมนูอาหารที่กำลังจะเลือนหายไป อาทิขนมปลีตอ , มาดูฆาตง , บาตาบูโร๊ะ ,ขนมเปาะดิง ซึ่งสร้างความสนใจต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070