ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงานทำ

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 

           
 
 
            ที่ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงานทำ มีบุคลากรจากกลุ่มงานส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงานทำ ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม
            การประชุมครั้งนี้เป็นการสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์อาชีพให้แก่นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ และจังหวัดสตูล เป็นการให้เด็กนักเรียนฝึกอาชีพช่วงปิดภาคเรียนในสถานประกอบการจริงในรูปแบบการเรียนแบบทวิภาคี สหกิจศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในการเป็นศูนย์กลางของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อประสานให้นักเรียน นักศึกษา สามารถพบปะสถานประกอบการจริงในด้านอาชีพที่ตัวเองชอบ และวางแผนการทำงานในอนาคตต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070