ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
เรือนจำจังหวัดปัตตานี ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง

วันที่ 31 พ.ค. 2561 )
ณฐนนท์ สิทธิชัย สวท.ปัตตานี
 

 

 
 
 
 
         เช้าวันนี้ (31 พ.ค.61) เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมเรือนจำกลางปัตตานี นายบุญโชติ เดชสม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์ จัดหางานจังหวัดปัตตานี , นายเชาวฤทธิ์ รัตนรังสี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี , ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และนายดำรง ชัยวนนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ให้แก่ผู้ต้องขัง
         ทั้งนี้เป็นตามที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับ และให้โอกาสผู้พ้นโทษในการกลับเข้าสู่สังคม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขังในระดับจังหวัดให้บรรลุวัตประสงค์ เรือนจำกลางปัตตานี จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมกำหนดกรอบ และ
แนวทางการประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการ
         การดำเนินการในครั้งนี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขัง สถานที่รองรับการฝึกวิชาชีพ และระบบการส่งผู้ต้องขังออกไปฝึกทักษะการทำงานในสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ เป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำก่อนพ้นโทษ เป็นการดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน และฝึกยกระดับฝีมือแรงงานรวมทั้งการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้วยการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการฝึกอบรม และการปฏิบัติงาน และเป็นการควบคุมดูแล ติดตามผลผู้ต้องขังที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำผ่านกลไกของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ ศูนย์ CARE (Center for Assistance to Reintegration and Employment
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070