ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้ จำนวน 27 รายการ

วันที่ 18 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9

มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้

ประเภทยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือสื่อสาร

รวม 27 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้จากเว็บไซต์ http://www.oncb.go.th หรือทาง ONCB Application/ปฎิทิน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7431-2088 ต่อ 10005-6 และ 10017 / 0-7432-1514 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070