ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จะขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 18 รายการ

วันที่ 8 พ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
 
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 18 รายการ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า
เก้าอี้พักคอยหุ้มหนังเทียม เครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่านประตู เครื่องทำน้ำเย็น
เครื่องปรับอากาศ ยางรถยนต์ เป็นต้นด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอดูของ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานคลัง
 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์หมายเลข 0-7333-7933 ต่อ 23-24 ในวันและเวลาราชการ
@@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 337 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070