รับสมัครงาน
กศน.อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมต้น และ มัธยมปลาย

วันที่ 8 ต.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 762 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
 
กศน.อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมต้น
 และ มัธยมปลาย หลักสูตร ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ (อินเตอร์) และผู้พิการ
หลักฐานการรับสมัคร ได้แก่ 1.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 2 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ และ 4.รูปถ่ายหนึ่งนิ้ว
แต่งกายเสื้อนักศึกษา 4 รูป ผู้สนใจสมัครได้ที่ กศน.อำเภอเมืองปัตตานี
(ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) และ กศน.ตำบลทุกตำบล
ช่วงที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน ช่วงที่ 2 วันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม
 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-7346-0086 และ 0-7346-0093
 
@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 763 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070