รับสมัครงาน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ออกหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปี 2559

วันที่ 22 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1162 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา ออกหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 จำนวน 11 สาขาวิชา
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 – 1 กันยายน 2559 หาซื้อใบสมัครได้ที่ เซเว่นอีเลฟเว่น
ทุกสาขาทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www. Stou.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ยะลา
 โทร.0-7326-4014 ต่อ 109, 110, 111
 
@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 1163 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070