รับสมัครงาน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จัดฝึกอบรม 10 อาชีพ ฟรี

วันที่ 22 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 750 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)
จัดฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิก 10 อาชีพ ฟรี ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม ที่วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
อาทิ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทำน้ำสมุนไพร การทำกระเป๋าผ้า และการทำขนมอบ เป็นต้น
สมัครฝึกอบรมโทร. 0 2168 1101 - 7 ต่อ 116 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำหรับค่าเดินทางสามารถเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
 
@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 751 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070