ข่าวท้องถิ่นปัตตานี
อบต.บานา จ.ปัตตานี แจ้งยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556

วันที่ 27 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
 
 
           อบต.บานา จ.ปัตตานี แจ้งยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556
          นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ ถึงระยะเวลาการจัดเก็บภาษีของ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา มีรายการดังต่อไปนี้ (1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบานา ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และยื่นแบบชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 (2) พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 และ (3) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม – เมษายน 2556
          จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โทร. 0-7341-4290
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 241 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070