ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สอบราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 11 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 496 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2
กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2
 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2559
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocument.go.th/, www.pdtc.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติม
โทร.0-7346-0351 (8411, 8413) ในวันและเวลาราชการ
 
@@@@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 497 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070