ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคา / ประกวดราคา
ศาลจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุรถจักรยานยนต์

วันที่ 28 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 395 คน)
ดวงเนตร จิวะรังสิมา
 
 
ศาลจังหวัดปัตตานี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุรถจักรยานยนต์ของ
ศาลจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา
ณ ศาลจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ในวันที่ 7 เมษายน 2559
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 8 ถนนเดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-7333-1857,
0-73332030 ต่อ 109 ทุกวันในเวลาราชการ
 
@@@@@@@@@
จำนวนคนอ่าน 396 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070