ข่าวการศึกษา
มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้จำนวน 2,110 คน 16-20 มีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้

วันที่ 11 มี.ค. 2558 )
ผจก.ออนไลน์
 
                     มรภ.ยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้จำนวน 2,110 คน เผยชู 4 หลักสูตรใหม่ตอบโจทย์ท้องถิ่น ตอบโจทย์อาเซียน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้ วันนี้ (11 มี.ค.) ผศ.สุภา ยธิกุล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทคัดเลือกตรง(โควตา) และประเภทคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งประเภทคัดเลือกตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ส่วนประเภทคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 16-20 มีนาคม 2558 ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมใหญ่) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษายังกล่าวอีกว่า โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2,110 คน สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 40 สาขาวิชา แต่ละหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถเปิดรับผู้เรียนได้จำนวนมาก ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร 5 ปี ที่มีนักเรียนสนใจที่จะศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก แต่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สามารถรับนักศึกษาได้น้อย เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
 
ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดสาขาวิชาใหม่ 4 สาขาวิชาได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล สำหรับนักเรียน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าศึกษาต่อ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร พร้อมกับใบสมัครสอบคัดเลือก ณ กองบริการการศึกษา (ช่องหมายเลข 1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทร. 073 299 612 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yru.ac.th
จำนวนคนอ่าน 566 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ดีใจ
    อาภัสดา [28/01/2016 - 17:44:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ต้องการสมัคร
    ฮานีซะฮ์ [10/12/2015 - 15:18:13]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
  เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
  ห้องจัดรายการ 0-7346-0070