ข่าวการศึกษา
เผยผลวิจัยชี้ EQ เด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์

วันที่ 27 มิ.ย. 2555 )
นสพ.ไทยรัฐ
 
           
 
   นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้มีโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ควบคู่ไปกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งที่ผ่านมามีการสำรวจ EQ ของเด็กไทยในกลุ่มเด็กอายุ 6 -11 ขวบ จำนวน 5,325 คน จากตัวแทน กทม. และ 4 ภาค รวม 10 จังหวัด โดยใช้แบบทดสอบ EQ ฉบับกรมสุขภาพจิตดำเนินการสำรวจตั้งแต่ปี 2550-2554 พบว่าปี 2554 มีค่า EQ ต่ำสุด

            ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ผลสำรวจ EQ เด็กนักเรียนไทย มีคะแนน EQ เฉลี่ยระดับประเทศอยู่ระดับ ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติอยู่ที่ 45.12 ซึ่งมีจุดอ่อนทั้ง 3 องค์ประกอบใหญ่ คือ ดี เก่ง สุข ซึ่งภาคใต้มี คะแนน EQ เฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ 45.95 ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำสุดที่ 44.04 และ มีกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นลำดับแรกคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

 

จำนวนคนอ่าน 281 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070