ข่าวครม.
ครม.เห็นชอบ ร.ฟ.ท.เพิ่มพนักงาน 2,438 อัตรา

วันที่ 18 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 351 คน)
ผู้จัดการ
 

                    นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เพื่อขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จำนวน 2,438 อัตรา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2542-2551 ร.ฟ.ท.ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส่งผลให้ ร.ฟ.ท.ไม่สามารถบรรจุพนักงานเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่สูญเสีย ประกอบกับอัตราการบรรจุพนักงานใหม่ ไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังที่ต้องการ เป็นผลให้พนักงาน ร.ฟ.ท.มีจำนวนต่ำกว่ากำลังอัตราขั้นต่ำตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ ในวันที่ 31 มกราคม 2554 มีพนักงานคงเหลือ 11,540 คน และลูกจ้าง 3,954 คน ถือว่าต่ำกว่ากรอบที่กำหนดถึง 6,475 คน หาก ร.ฟ.ท.ยังไม่สามารถดำเนินการบรรจุพนักงานที่ขาดได้ ช่วงเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2554-2563 ที่จะมีพนักงานเกษียณอายุอีกจำนวน 4,382 คน จะทำให้ ร.ฟ.ท.มีแนวโน้มขาดแคลนบุคลากรขั้นวิกฤต เพราะจะมีพนักงานเหลือเพียง 7,158 คน ในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงของพนักงานร้อยละ 64

จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070