ข่าวครม.
คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท ในการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

วันที่ 11 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 332 คน)
สำนักข่าวแห่งชาติ
 
                   
 
 
                     นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท ในการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยให้กรมชลประทานดำเนินโครงการ ใช้ระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2562 ทั้งนี้โครงการเขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการหนึ่งในแผนลุ่มน้ำพัฒนาสะแกกรัง ตามแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พุทธศักราช 2525-2529 ทั้งนี้เขื่อนแม่วงก์ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำแม่วงก์ ลุ่มน้ำคลองโพธิ์ และลุ่มน้ำห้วยทับเสลา ซึ่งทั้ง 3 ลุ่มน้ำจะไหลลงมารวมกันที่แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดนครสวรรค์ และจะสามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะเริ่มดำเนินการตาม 6 มาตราการ ประกอบด้วย การเร่งรัดการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การขออนุญาตพื้นที่จากกรมอุทยานป่าไม้ การสำรวจข้อมูลด้านวิศกรรม การปลูกป่าทดแทน การเพิกถอนอุทยานเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง การบูรณาการพื้นที่หลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 333 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM.101 MHz / AM.1296 KHz
เลขที่ 352 หมู่ที่ 6 ถนนปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง .ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ติดต่อ - ธุรการ 0-7346-0064 แฟกซ์ 0-7346-0181 - ข่าว 0-7364-0072
ห้องจัดรายการ 0-7346-0070