ข่าวบ้านเรา
สำนักงานจัดหางาน จ.นครสวรรค์ จัดงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 10

วันที่ 28 ส.ค. 2555 )
สวท.นครสวรรค์

         นางพิไรสรร จินดาสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักจัดหางาน จ.นครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 1 กันยายน 2555 ณ สำนักจัดหางานนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และประชาชนทั่วไปในวัยทำงาน ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,500 อัตรา จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

จำนวนคนอ่าน 218 คน จำนวนคนโหวต 0 คน