สมาคมคนหูหนวดจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ ได้กุศล” (17/09/2561) / มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหานักสงคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 (17/09/2561) / กรมชลประทาน ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561 (06/09/2561) / ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานกรณีเหตุการณ์น้ำท่วม สามารถรับสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 180 วัน (06/09/2561) / สำนักงานพระพุทธศาสนา เปิดศูนย์ฮอตไลน์และแอปพลิเคชั่น แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา (06/09/2561) / ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เชิญร่วมแบ่งปันความสุขบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือดในโครงการ “ปันโลหิต ให้น้อง” ตลอดเดือนกันยายน 2561 (06/09/2561) / ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมส่งบทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดี เพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลง “จิตอาสาพระราชทาน” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (03/09/2561) / สำนักงานเจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต 2 ขอเชิญร่วมต้อนรับพระธรรมทูตอำเภอเมืองนครราชสีมา (03/09/2561) / . กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้มีความประสงค์จะเดินทางไปฝึกงานในประเทญญี่ปุ่น (IM) 3 ปี ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (30/08/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จัดกิจกรรม “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” (30/08/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกาศให้เอกชนเช่าห้องสุขาสาธารณะ ของเทศบาล (ข้างลานพรหมทัต) จำนวน 9 ห้อง (20/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อหินคลุกและหินย่อย 3/4 นิ้ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อหินคลุกและหินย่อย 3/4 นิ้ว จำนวน 2 รายการ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อหินคลุกและหินย่อย 3/4 นิ้ว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. และวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุงสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 KSC จำนวน 2,310 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 ถึงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวศึกษา ทวีศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านคลองบงพัฒนา ในนิคม หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (03/09/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 1 ถึงถนนโนนนา (03/09/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (03/09/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุด จำนวน 8 รายการ (21/08/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
โรงพยาบาลโนนไทย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 8 ประเภท 481 รายการ (17/08/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง (14/08/2018)
อ่าน 8 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ถัดไป>>

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401