สภากาชาดไทย ขอเชิญบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (16/07/2561) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ (16/07/2561) / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (13/07/2561) / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4 (26/06/2561) / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจที่ต้องการมีอาชีพเข้าร่วมงาน แฟนไซส์สร้างอาชีพ (20/06/2561) / วิทยาลัยสารพัดช่างนคราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาชการทัวไป ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป ครู (20/06/2561) / . สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหน่วยงานทางปกครอง (15/06/2561) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (15/06/2561) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (15/06/2561) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน (08/06/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลศูนย์สารสนเทศ และระบบเครือข่ายองค์กรศูนย์สารสรเทศ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาซื้อเครี่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 40,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนกฤษณาวิทยา ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (16/07/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลเมือง เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (16/07/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประกาศขายทอดตลาด ยางรถยนต์เก่าชำรุด จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 1) (16/07/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 (โกรกตะคร้อ ซอย 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านดอนนกเขา – บ้านไก่เส่า หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลพุทซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านสระโพธิ์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาจ้างทำขวดน้ำดื่มพร้อมฝาและฉลากราชมงคลอีสาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกวดราคาเช่าใช้สัญญาณ Internet ความเร็วไม่ต่ำกว่า 4000/1000 Mbps (อ่านว่า 4000/1000 เมกะบิตต่อวินาที) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/07/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/07/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ (13/07/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ต.ท่าลาด เชื่อม บ้านละโว้ หมู่ที่ 13 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/07/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
หวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดเศษซากเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง และ เศษซากวัสดุ จำนวน 1 กอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (09/07/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
แขวงทางหลวงนครราชสีมา ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 คูหา (20/06/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยววัดบ่อไก้แก้ว บ้านดอนโก่ย (12/06/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (05/06/2018)
อ่าน 6 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ถัดไป>>

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401