จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2561 (20/04/2561) / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (20/04/2561) / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ขอเชิญสามาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (20/04/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แจ้งการปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง บริเวณชุมชนบ้านคนชุม (20/04/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20/04/2561) / แขวทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สาย ป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา (12/04/2561) / วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 (12/04/2561) / สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2 (28/03/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (28/03/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (28/03/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผลการประมูลขายทอดตลาดอาคาร จำนวน 8 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (23/04/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม. จำนวน 1 รายการ (12/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ (12/04/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลพุดซา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 20 เครื่อง (12/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจัดซื้อ รถส่วนกลาง รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน (28/03/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รายการ (28/03/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ลานพระเมรุพรหมทัต อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (28/03/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2560 รวม 11 รายการ (15/03/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
. จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดอาคาร ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (14/03/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2560 รวม 19 รายการ (14/03/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2560 รวม 10 รายการ (14/03/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อถังหมัก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/03/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (14/03/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม (14/03/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2560 (14/03/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1075 นครราชสีมา (14/03/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน (14/03/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 120 รายการ (27/02/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (27/02/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ถัดไป>>

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401