มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (14/11/2561) / 1. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา (13/11/2561) / สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (09/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานฉายผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ตอน สี่แยกลำพระเพลิง – กระโทก (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ตอน 8 (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้ (06/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่ารัง หมู่ที่ 5 ต.ลำมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบ Cape Seal บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสำหรับจ้างบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านนาตะโครก , หมู่ 1 บ้านเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะค่า หมู่ที่ 3 บ้านหญ้าปลอก ต.ลำมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กลุ่มงานจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบแบบ Cape Seal บ้านปางไม้ หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายบ้านทรัพย์เจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจิรวัฒน์ (ช่างแขก) หมู่ที่ 3 บ้านคอหนองบัว ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
เทศบาลนครนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารทรงไทย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15/11/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขียวหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Asphaltic Concrete ม. 7 ถึง ม. 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/11/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/11/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/11/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
เทศบาลตำบลจอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบบรรทุกน้ำ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/11/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (12/11/2018)
อ่าน 9 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ถัดไป>>

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401