องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายหมู่ที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จะประมูลขายทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ (21/01/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ – แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/01/2019)
สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ – แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคปซีลเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วย หมู่ที่ 5 – บ้านหนองโพธิ์ ตำบลเมืองนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/01/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2019)
สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/01/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 (สายทางถนนกลางบ้านทิศใต้ แยกที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/01/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 15 หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/01/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 40 รายการ (11/01/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (07/01/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/01/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยยาง หมู่ที่ 5 , 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/01/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/01/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2562 งานขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/01/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างาก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.309-06 สายบ้านหนองตาโยย – บ้านขามทุ่ง ตำบลหนองพลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/12/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก้อสร้างงานถมดินคันทาง บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/12/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จากบ้านนางบังอร – บ้านนางลอย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/12/2018)
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ถัดไป>>

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401