จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน กันยายน 2561 (20/04/2561) / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (20/04/2561) / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ขอเชิญสามาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (20/04/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แจ้งการปิดถนนให้ใช้ทางเบี่ยง บริเวณชุมชนบ้านคนชุม (20/04/2561) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20/04/2561) / แขวทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สาย ป่าไผ่ - ปากช่อง จ.นครราชสีมา (12/04/2561) / วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาช่างยนต์ จำนวน 1 (12/04/2561) / สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2 (28/03/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 (28/03/2561) / จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (28/03/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวทั่วไป
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวทั่วไป ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวทั่วไป

นายกรัฐมนตรี แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้ (23/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชี้แจ้งกรณีการเซ็น MOU กับ Alibaba ไทยไม่เสียประโยชน์ (23/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล (23/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิด ศูนย์ Smart Job Center แห่งที่ 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ให้บริการตั้งแต่ 20 เมษายน นี้ เป็นต้นไป (19/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครราชสีมา สรุปผลดำเนินงานการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2561 พบภาพโดยรวมการเกิดอุบัติเหตุเทียบกับปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเกิดน้อยกว่า ส่วนการเสียชีวิตสูงกว่าค่าเฉลี่ย เกิดจากพฤติกรรมขับรถเร็ว (19/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนครราชสีมา เตือน เตรียมรับมือและระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์พายุฤดูร้อน 15 - 18 เมษายน นี้ (17/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา รายงานเหตุสถานการณ์ สาธารณภัย (วาตภัย) มีอำเภอ ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว (16/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์แต่งไทย เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง กำหนดเวลา เปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด (12/04/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์แต่งไทย เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ “วัดสะอาดร่มรื่น ชื่นมื่นสงกรานต์ ใช้น้ำคุ้มค่า เที่ยวโคราชปลอดภัย” ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง กำหนดเวลา เปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายก (12/04/2018)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เตือน ผู้ปกครอบระวังเด็กเล่นน้ำช่วงสงกรานต์พบมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากกว่าวันปกติถึง 2 เท่า (12/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดนครราชสีมา รณรงค์แต่งไทย เที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ “วัดสะอาดร่มรื่น ชื่นมื่นสงกรานต์ ใช้น้ำคุ้มค่า เที่ยวโคราชปลอดภัย” ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง กำหนดเวลา เปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายก (12/04/2018)
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ฟื้นประเพณีอัญเชิญ พระคันธารราษฎร์ แห่ลอดประตูชุมพล เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ และสรงน้ำพระ ในวันที่ 13 เมษายน นี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ (11/04/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เตรียมพร้อมดูแลประชาชนรับสงกรานต์และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ลดอุบัติเหตุ (09/04/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี วันที่ 6 เมษายนของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย (06/04/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.นครราชสีมา พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางผ่าน จ.นครราชสีมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ตลอดเส้นทางกว่า 2 พันกิโลเมตร และจะคืนผิวถนนจากการก่อสร้างในวันที่ 10 เม.ย.นี้ (04/04/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา (23/03/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2561 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (16/03/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญสาวงาม ร่วมประกวด “หลานสาวย่าโม 2561” ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 (16/03/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
กกต. ศึกษาดูงาน “ศูนย์ฯ เศรษฐกิจพอเพียง-ศาลอุทธรณ์ ภาค 3” พัฒนางานสืบสวนฯ (16/03/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา จัดทำโครงการ “รวมพลคนกู้ชีพ นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2561” ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา (16/03/2018)
อ่าน 5 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ถัดไป>>

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401