ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 87 (17/08/2560) / ชมรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ 536 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดถวายสังฆทาน (17/08/2560) / กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ อำเภอพนมดงรัก และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน การกุศล “ปั่นปันบุญ ปันสุข พิชิต 2 ปราสาท” (15/08/2560) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 (15/08/2560) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครราชสีมา-หัวทะเล (15/08/2560) / วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา (11/08/2560) / จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทดแทนตำแหน่งว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 38 อัตรา (11/08/2560) / โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา (08/08/2560) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กิจกรรมการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ่อทอง-มอจะบก ตอนที่ 1 (07/08/2560) / สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ประกาศรับคำขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ในการขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4512 สีคิ้ว-บ้านใหม่พัฒนา (04/08/2560) / 

 

DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

รับชมการจัดรายการสดในระบบ Internet ที่นี่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์

 

สไมล์โฮส.เอเชีย

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401