คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ และเรียงความ หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” (26/06/2560) / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอสินเชื่อของธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา (26/06/2560) / โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 12 อัตรา (26/06/2560) / โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา (26/06/2560) / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งการเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ (23/06/2560) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน แก้งสนามนาง – ดอนตะหนิน (19/06/2560) / ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” (16/06/2560) / ชมรมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ 536 ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดถวายสังฆทาน (16/06/2560) / สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (15/06/2560) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (08/06/2560) / 

 

DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

รับชมการจัดรายการสดในระบบ Internet ที่นี่
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา กรมประชาสัมพันธ์

 

สไมล์โฮส.เอเชีย

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401