ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน ครั้งแรกในโคราช

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 2 คน)

วันนี้ 30 มกราคม 2562 นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ในหัวข้อ "ครบ ชัด ลึก เรื่องกรดไหลย้อน” ซึ่งบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อน โดยทีมวิทยากรแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้แก่เรื่อง"แค่ปรับ...ก็ปราบกรดไหลย้อนได้” โดย นพ.ศุภกร มะลิขาว อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่อง"ไอกระแอมบ่อย จุกแน่นคอ นี่เราเป็นกรดไหลย้อนหรือไม่” โดย พญ.ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และ พญ.เบจวรรณ สำราญวานิชแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก เรื่อง"ยิ่งอ้วนมาก ยิ่งเป็นกรดไหลย้อนมาก” โดย พญ.เฉลิมพร เตียวศิริมงคล แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนวิทยาและเคมีทางการแพทย์ เรื่อง"ออกกำลังกายอย่างไรให้ดีต่อใจสไตล์หมออร” โดย พญ.นวลพิศ อินทรเทพ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เรื่อง"เด็กๆก็เป็นกรดไหลย้อนได้” โดย พญ.ลีลา สีมาขจร กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่อง "การผ่าตัดแก้กรดไหลย้อนได้จริงหรือ” โดย นพ.นพดล ไตรคุณากรวงศ์ ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีเสวนาเรื่อง"ฉันหายจากกรดไหลย้อนได้อย่างไร” บริการตรวจสุขภาพทั่วไป Ultrasound , FibroScanตรวจสุขภาพตับ สำหรับกลุ่มเสี่ยง และแจกของรางวัลฟรีแก่ผู้ร่วมงาน การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 600 คน
จำนวนคนอ่าน 3 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401