ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ " คืนความสุขให้ชาวอีสานใต้ มอบโฉนดที่ดิน 1,256 ฉบับ มูลค่ากว่า 3,591 ล้านบาท

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)

วันนี้ (30 ม.ค. 62) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 7 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ รักษาราชการเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าสถานีตำรวจจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนที่จะเข้ารับคืนโฉนดร่วมในพิธี สำหรับพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ครั้งที่ 7 นี้สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กําหนดให้ "ปัญหาหนี้นอกระบบ” เป็นปัญหาสําคัญของประเทศและเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องเร่งรัด แก้ไขโดยเน้นย้ําให้มีการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและ ต้องดําเนินการอย่างจริงจัง กับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ซึ่งต่อมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้สํานักงาน ตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนตามนโยบายของ รัฐบาลอย่างจริงจัง ต่อมา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” (ศปฉช.ตร.) ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ตํารวจภูธรภาคต่างๆดําเนินการภายใต้ยุทธการ "ขุดรากถอนโคนอาชญากรรม ทําบ้านเมืองให้น่าอยู่”ซึ่งได้ปฎิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะ บุคคล กลุ่มบุคคล ที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ทําการปิดล้อมตรวจค้นและ จับกุมกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ดําเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้ง ให้มีกลไกในการเจรจา ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ ประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงการกระทําความผิดทางอาญาอื่นใด ซึ่งเป็นนโยบาย ของรัฐบาลและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รัฐบาลได้มีการคืนโฉนดที่ดินสู่มือประชาชนลดความเหลื่อมล้ำอย่างจับต้องได้ ไปแล้ว เป็น จํานวนโฉนดที่ดินเกือบ 15,000 ฉบับ จํานวนเนื้อที่ 45,000 กว่าไร่ มูลค่าทรัพย์สินถึง เกือบสองหมื่นล้านบาท พร้อมนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้บูรณาการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน โดยการบังคับใช้กฎหมาย นําการเจรจาประนีประนอมมาใช้ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและจะคืนโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนคนสุดท้าย โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกับได้ริเริ่มในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการจัดให้ มีการขึ้นทะเบียนนายทุนในพื้นถิ่น จังหวัด ตําบล อําเภอ หมู่บ้าน โดยการนํากระทรวงการคลัง ลงพื้นที่เชิงรุก ผ่านรูปแบบสินเชื่อของรัฐฟูโกไฟแนนเชี่ยน และนาโนไฟแนนเชี่ยน เพื่อให้ ที่ดินของประชาชนเหล่านี้ไม่ต้องย้อนกลับไปตกในมือของนายทุนอีกครั้ง และในวันนี้ สามารถดําเนินการไกล่เกลี่ยคืนโฉนดในส่วนรับผิดชอบตำรวจภูธรภาค จํานวน 1,158 ราย โฉนดที่ดิน จํานวน 1,256 ฉบับ เนื้อที่ 3,420 ไร่ 19 ตารางวา มูลค่าทรัพย์สิน 3,591,108, 228 บาท พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันอย่างแน่วแน่ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ลบภาพความทุกข์จากการเป็นหนี้ที่ไม่เป็นธรรมเหมือนในอดีตที่ผ่านมา สำหรับการมอบคืนโฉนดที่ดินทั้งประเทศรวม 7 ครั้ง ไกล่กลี่ยได้ 17,018 ราย รวมโฉนดจำนวน 13,700 ฉบับ เนื้อที่ 42,076 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา รวมราคาซื้อขายที่ดิน 19,148,905,897 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะนำคนยากจนเข้าสู่ระบบแหล่งการเงินมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบ และสนับสนุนระบบฟิโกไฟแนนซ์เยอะๆ ทำให้นายทุนเข้าสู่ระบบมากที่สุด เพื่อไม่ให้ประชาชนมีหนี้สิน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยในการคืนโฉนดที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดกับนายทุนเงินกู้ที่มีพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401