ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิด Innovation Playground พื้นที่พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

วันที่ 25 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 2 คน)

วันนี้ 25 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) โดย โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิด Grand OpeningInnovation Playground และเปิดป้ายอาคารปฏิบัติการความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาแนวคิดสู่การทำธุรกิจของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. และผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงาน  ณ อาคารเครื่องมือ1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น Entrepreneurial University หรือมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยมีการดำเนินกิจกรรม จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้นจากแนวคิดของนักศึกษากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เผยถึงการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ซึ่งการเปิด Innovation Playground ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่และจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจสามารถเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ Startup Thailand League และนักศึกษาที่เข้าสู่ระยะการสร้างการเติบโตจะได้รับการสนับสนุนผ่านกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood Programme) ซึ่งในทุกๆ กิจกรรมพื้นที่แลกเปลี่ยนรู้เรียนและสร้างสรรค์นวัตกรรม ถือเป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศผู้ประกอบการ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ พัฒนาความสามารถด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ที่จะเป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศในลำดับต่อไป” พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายร่วมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TED Fundสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (TCDC)สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยDtac Accelerate กลุ่มบริษัท มิตรผลบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด (OOCA) และ บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด และการนำเสนอผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่เริ่มต้นพัฒนาแนวคิดสู่การทำธุรกิจ อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 3 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401