กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 (19/03/2562) / สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2562 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (19/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง (12/03/2562) / มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “Korat blind Music Beyond Frontier 2019” (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดกลับรถนวนคร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง – โคกกรวด (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง-หนองขวาง (11/03/2562) / วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ฉลองสมโภชน์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล (07/03/2562) / มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ” (05/03/2562) / ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ งานขยายทางจราจร (01/03/2562) / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562) (26/02/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ขอเชิญประชาชนสำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ เนื่องในสัปดาห์รณณงค์สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี

วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 8 คน)

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้ำในการสำรองน้ำไว้ใช้ ในฤดูแล้งรวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้การดูแลรักษา ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำให้ถูกสุขลักษณะซึ่งจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นในฤดูแล้งอีกด้วย เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความร่วมมือและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและรู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมสำรวจ ซ่อมแซมและจัดหาภาชนะเก็บน้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง สำหรับเกษตรกร ขอความร่วมมือซ่อมแซมร่องน้ำ คูน้ำและลำคลองในพื้นที่การเกษตร เพื่อให้การรั่วซึมของน้ำลดน้อยลง นอกจากนี้ควรวางแผนการปลูกพืช ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำ โดยการเลือกปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย ส่วนประชาชนที่อยู่ในเขตตัวเมือง ซึ่งต้องใช้น้ำประปาในการอุปโภค บริโภค ขอให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำไหลทิ้งในขณะที่กำลังล้างหน้า แปรงฟัน ซักผ้า ล้างผักหรือผลไม้ หากจะรดน้ำต้นไม้ควรใช้สปริงเกอร์แทนการฉีดด้วยสายยาง หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ หากพบว่ามีการชำรุด ควรซ่อมแซมในทันที การตรวจสอบการรั่วซึมควรใช้วิธีปิดก๊อกน้ำทุกตัวก่อนเข้านอนหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วจดหมายเลขมาตรวัดน้ำไว้ ถ้าพบว่าเลขมาตรวัดเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังไม่มีการเปิดใช้แสดงว่าเกิดการรั่วไหลของน้ำให้รีบจัดการซ่อมแซมทันที นายสมบัติ ไตรศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายอีกว่าหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือพบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงาน ปภ.จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โทรศัพท์สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนคนอ่าน 9 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401