องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เตือนประชาชนระวังอุบัติภัยในวันเด็ก 2562

วันที่ 11 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)

นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญ วันเด็ก 2562 ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชนตามสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น สวนสัตว์ สวนน้ำ สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ผู้ปกครองจะพาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ จำนวนมาก จึงอาจจะเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้หากตั้งอยู่บนความประมาท เช่น อุบัติจราจรทางถนน อุบัติภัยจากเครื่องเล่นเด็กและอุบัติภัยทางน้ำ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา มีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในวันเด็ก ดังนี้ 1. ผู้ปกครองควรเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก ๆ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเมื่อเวลาเกิดการพลัดหลง 2. การพาเด็กเข้าชมงานและชมการสาธิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความชำนาญเพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้ 3. การเข้าชมสวนสัตว์หรือสวนสนุก ไม่ควรเข้าใกล้กรงสัตว์มากเกินไปเพราะอาจถูกสัตว์ทำร้าย 4. ไม่ควรพาเด็กเข้าไปในจุดที่มีผู้ชมแออัดมาก ๆ เช่น บนสะพานไม้ ริมสระน้ำ ริมถนน ฯลฯ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้ 5. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ไม่ควรห้อยโหนหรือขึ้นรถที่แน่นจนเกินไป ควรลงจากรถ ตรงจุดหยุดรถประจำทาง และข้ามถนนในจุดที่มีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก 6. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้เด็กและระวังอย่าให้ยื่นศรีษะหรือแขนออกนอกตัวรถ 7. ควรพิจารณาเลือกเครื่องเล่นแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับอายุและส่วนสูงของเด็ก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 8. ควรเตรียมยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ไข้สำหรับเด็ก ยาหม่อง ยาแก้อาเจียน ยาแก้เมารถ พลาสเตอร์ปิดแผล ติดตัวไปด้วยเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น 10. ไม่ควรปล่อยเด็กไว้ลำพังเพราะอาจพลัดหลงกับเด็กได้ง่ายและควรนัดจุดที่เด็กสามารถจำ ได้ง่าย หากเด็กเกิดพลัดหลงจะได้สามารถมาหาตามจุดนัดหมายได้โดยไม่พัดหลงหรือหากันไม่พบ 11. ก่อนล็อคประตูรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบัส ควรตรวจตราให้มั่นใจว่าในรถไม่มีเด็กหรือ สัตว์เลี้ยงอยู่ภายในรถ
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401