กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 (19/03/2562) / สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2562 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 (19/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง (12/03/2562) / มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “Korat blind Music Beyond Frontier 2019” (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดกลับรถนวนคร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง – โคกกรวด (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง-หนองขวาง (11/03/2562) / วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ฉลองสมโภชน์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล (07/03/2562) / มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ” (05/03/2562) / ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ งานขยายทางจราจร (01/03/2562) / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562) (26/02/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
ผลการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2561/2562 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2561/2562 มีการประกวด 2 ประเภท จำแนกเป็นประเภทเกษตรกรรายบุคคล และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิ ได้ผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ ประธานชมรมโรงสีข้าว ประธานสภาเกษตร คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มีเกษตรกรส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 32 ตัวอย่าง และประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร จำนวน 4 ตัวอย่าง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพข้าวเปลือก ดูที่ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวและรวงข้าว ไม่มีข้าวลีบ ไม่มีข้าวเสีย ไม่มีข้าวเป็นโรค ไม่มีข้าววัชพืช การพิจารณาคุณภาพข้าวสารดูที่อัตราการแปรสภาพ ไม่มีข้าวเมล็ดแดง ไม่มีข้าวเหนียว ไม่มีข้าวท้องไข่ ข้าวขัดสีเป็นเงาขาวงามเลื่อมมันดี เมล็ดข้าวสาร ขนาดและความสม่ำเสมอ ตรงสายพันธุ์ ผลการประกวดมีดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ร.ต. สุภาณุวัฒน์ กนกพินิจ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 9 ต.โคกกลาง อ.ประทาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุทัศน์ เกณฑ์การ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 10 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายประยูร ลันไธสง บ้านเลขที่ 229 หมู่ 1 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายเจริญ เจิมขุนทด เลขที่ 78 หมู่ 2 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ ประเภทกลุ่มเกษตรกร - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด เลขที่ 24 หมู่ 9 ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าอ่าง เลขที่ 162 หมู่ 3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนกระสัง เลขที่ 42 หมู่ 6 ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย สำหรับข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิที่ชนะเลิศการประกวดในระดับจังหวัด จะเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน ต่อไป
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401