องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (07/01/2562) / เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) จำนวน 1 อัตรา (04/01/2562) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา (24/12/2561) / มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน จำนวน 9 อัตรา (24/12/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน 30 มกราคม 2562 นี้ พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพ ตรวจไขมันเกาะตับ ฟรีตลอดงาน

วันที่ 7 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 3 คน)

นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ( ตาบ-องครักษ์ ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดให้ความรู้เรื่องโรคกรดไหลย้อน ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพ ตรวจไขมันเกาะตับ รับฟังบรรยายหัวข้อ "ครบ ชัด ลึก เรื่อง กรดไหลย้อน” ผู้ที่มาร่วมงานจะรู้ทุกเรื่องของโรคกรดไหลย้อน ตอบทุกข้อสงสัยกับแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา หลากหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น เรื่อง "แค่ปรับ...ก็ปราบกรดไหลย้อนได้” โดย นพ.ศุภกร มะลิขาว อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่อง "ไอกระแอมบ่อย จุกแน่นคอ นี่เราเป็นกรดไหลย้อนหรือไม่” โดย พญ.ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และ พญ.เบจวรรณ สำราญวานิช แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก เรื่อง "ยิ่งอ้วนมาก ยิ่งเป็นกรดไหลย้อนมาก” โดย พญ.เฉลิมพร เตียวศิริมงคล แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โภชนวิทยาและเคมีทางการแพทย์ เรื่อง "ออกกำลังกายอย่างไรให้ดีต่อใจสไตล์ หมออร” โดย พญ.นวลพิศ อินทรเทพ แพทย์เฉพาะ ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เรื่อง "เด็กๆก็เป็นกรดไหลย้อนได้” โดย พญ.ลีลา สีมาขจร กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร เรื่อง "การผ่าตัดแก้กรดไหลย้อนได้จริงหรือ” โดย นพ.นพดล ไตรคุณากรวงศ์ ศัลย์แพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง นอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีเสวนา เรื่อง "ฉันหายจากกรดไหลย้อนได้อย่างไร” บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจไขมันเกาะตับ พร้อมลุ้นรับของรางวัล ผู้สนใจสมัครร่วมงานผ่านเฟสบุ๊ค ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับมหาราชโคราช หรือ ทางโทรศัพท์ 061-2031566 หรือ 044- 235755 ทุกวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดและสมัครผ่านคิวอาร์โค็ตได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทุกจุดบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้พบผู้ป่วย โรคกรดไหลย้อนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การรับประทานอาหาร ความเครียด ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไป รวมถึงภาวะโรคอ้วนที่พบมากขึ้น ผู้ป่วยหลายคนเป็นโรคนี้อาจจะไม่รู้ตัว หรือปล่อยให้เป็นเรื้อรัง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคอื่นๆตามมาได้ และในทางตรงกันข้ามผู้ป่วยหลายคนเข้าใจว่าเป็นโรคนี้ ทั้งที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็น ทำให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะตามมาได้
จำนวนคนอ่าน 4 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401