สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (20/02/2562) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (20/02/2562) / สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเทอน์มินอล 21 โคราช ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน นักเรียน นักศึกษา (Part Time) และประชาชนทั่วไป "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงาาน" ประจำปี 2562 (20/02/2562) / โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 7 (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 (20/02/2562) / วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (18/02/2562) / ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ ศึกษาดูกิจการและ สภาพภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)

วันนี้ ( ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ) พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัย การป้องกันราชอาณาจักร นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน ๒๘๔ คน เดินทางศึกษาดูกิจการและสภาพภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้สภาพภูมิยุทธ์ของพื้นที่ในส่วนภูมิภาคและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสังเคราะห์และ จัดทำกลยุทธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ การเดินทางในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ เลย อุบลราชธานี หนองคาย ร้อยเอ็ด อุดรธานี และ สปป.ลาว เพื่อศึกษาข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัดในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเกษตร และการเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาร่วมกับเอกชนที่จะนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศต่อไป การศึกษาดูงานจัดที่กองบิน ๑ ซึ่งเป็นฐานบินรบหลักของกองทัพอากาศ มีขีดความสามารถปฏิบัติการทางอากาศทั้งในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี ด้วยกำลังทางอากาศที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ กองบิน ๑ มีการขับเคลื่อนกองบินตามยุทธศาสตร์ ONE จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากองบิน ๑ มุ่งสู่การเป็นฐานบินปฏิบัติการชั้นนำในภูมิภาค รวมถึงเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของกำลังพล ควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ จึงเป็นหน่วยมีความพร้อมในการเตรียมและใช้กำลังทหารอากาศใยภารกิจป้องกันประเทศ การรักษา เอกราชอธิปไตยและการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของชาติ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ สำหรับการศึกษาในหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรนั้น เป็นการพัฒนาบุคลากรระดับของประเทศส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ ความผสมผสานทางความคิดเห็นจากต่างสาขาวิชาชีพในการเรียนรู้เพื่อปรับตัว และต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปสู่ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านให้สามารถบูรณาการ จากภารกิจให้นำไปสู่การดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 14 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401