ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาประชาชนฟรี ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)

วันนี้ ( 9 พฤศจิกายน 2561 นายสมพร ใช้บางยาง อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คณะแพทย์นักศึกษาวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สำหรับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดออกหน่วยแพทย์ฯ จำนวน 2 แห่งในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแพทย์ฯ (ชุดเล็ก) โดยคณะแพทย์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 27สามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้ประมาณ 500 คน ตรวจรักษาโรคทั่วไป และวัดสายตาประกอบแว่น ณ โรงเรียนบ้านนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแพทย์ฯ (ชุดใหญ่) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศซึ่งจะสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 คน ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง จำนวน 14 คลินิก ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วย คลินิกโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 คลินิกส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารด้วยการส่องกล้อง, อัลตร้าซาวด์ตับ, ตรวจริดสีดวง โรงพยาบาลราชวิถี คลินิกนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี คลินิกตรวจหามะเร็งเต้านม โรงพยาบาลราชวิถี คลินิกเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) คลินิกหูตรวจรักษาโรคในช่องหูและตรวจหามะเร็งโพรงกระดูกหลังจมูก โรงพยาบาล.วชิระ โรงพยาบาลศิริราชและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลินิกโรคตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลินิกกระดูกและข้อคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสินและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลินิกลดปวด คณะนายแพทย์ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ คลินิกแพทย์ทางเลือก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และคลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกผิวหนัง โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันราชประชาสมาสัย คลินิกหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราชวิถี คลินิกทันตกรรม สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล สำหรับในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงานห้างร้าน เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกโรงทาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชนตลอดทั้งวัน เพื่อให้บริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ให้มีสุขภาที่ดี แข็งแรง นับเป็นอีกหนึ่งภาระหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401