ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (14/02/2562) / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา (05/02/2562) / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 37 ตำแหน่ง 256 อัตรา (04/02/2562) / การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technoligical University : NTU) ประจำปีการศึกษา 2562 (04/02/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 (22/01/2562) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 (17/01/2562) / สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา (11/01/2562) / องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ไปชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (10/01/2562) / สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี การศึกษา 2562 (09/01/2562) / โรงพยาบาลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 27 คน)

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีพระอารามหลวงจำนวน 6 พระอารามหลวง ในปี 2561 มีหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ครบทุกพระอาราม ดังนี้ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยกรมการพัฒนาชุมชน และเวลา 10.00 น. วัดวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง ถวายโดยสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยกรมส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. วัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ เวลา 13.30 น. วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. วัดสุทธจินดา-วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยนางคิ้ม จุฬาธรรมกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีการถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์ในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา โดยเสด็จพระราชกุศล
จำนวนคนอ่าน 28 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401