วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 4 ตำแหน่ง (29/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานรวมกันอันตราย (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานเครื่องหมายนำทาง (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ (26/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (26/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (23/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างทาง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 (22/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 9 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีพระอารามหลวงจำนวน 6 พระอารามหลวง ในปี 2561 มีหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ครบทุกพระอาราม ดังนี้ วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยกรมการพัฒนาชุมชน และเวลา 10.00 น. วัดวชิราลงกรณวราราม ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง ถวายโดยสถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยกรมส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. วัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ เวลา 13.30 น. วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. วัดสุทธจินดา-วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ถวายโดยนางคิ้ม จุฬาธรรมกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีการถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์ในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา โดยเสด็จพระราชกุศล
จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401