มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (14/11/2561) / 1. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา (13/11/2561) / สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (09/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานฉายผิวแอสฟัลต์ (PARA SLURRY SEAL TYPE III) ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ตอน สี่แยกลำพระเพลิง – กระโทก (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างไฟสัญญาณจราจร ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ตอน 8 (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ประชาสัมพันธ์งานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ (07/11/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง มีงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในเขตทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้ (06/11/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
สคบ. แนะนำผู้บริโภคให้มีความรอบคอบก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์

วันที่ 24 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)

สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคบางส่วนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยผู้บริโภคได้จองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายแห่งหนึ่ง เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหลังผู้บริโภคได้ชาระเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วผู้จำหน่ายดังกล่าวได้ออก บัตรโดยสารเป็น E – Ticket ให้แก่ผู้บริโภค แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเดินทางปรากฏว่า ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้จาหน่ายดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากผู้จาหน่ายไม่ได้ชาระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินให้กับสายการบิน ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางโดยสารการบินดังกล่าวได้ และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ให้บริการ พบว่า ผู้จำหน่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินของสายการบินดังกล่าว ผู้บริโภคจึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดี กับผู้ประกอบธุรกิจและร้องเรียนมายังสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว ดังนั้น ก่อนผู้บริโภคจะใช้บริการผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านเว็บไซต์ ควรตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้จำหน่ายดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตจากสายการบินให้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือไม่ มีการจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ กรณีผู้บริโภค ได้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วให้ตรวจสอบกับสายการบินว่ารายละเอียดที่ระบุไว้บนตั๋วโดยสารดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบการชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกับตัวแทนจำหน่าย และสายการบินก่อนถึงวันเดินทางทุกครั้ง ที่สำคัญต้องขอสำเนาและเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันและรักษาสิทธิของตน กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ดำเนินการติดต่อตัวแทนจำหน่ายและแจ้งให้สายการบินดังกล่าวทราบ เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค
จำนวนคนอ่าน 16 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401