แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว-หินหล่อง (12/03/2562) / มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “Korat blind Music Beyond Frontier 2019” (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดกลับรถนวนคร ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง – โคกกรวด (11/03/2562) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสองห้อง-หนองขวาง (11/03/2562) / วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ฉลองสมโภชน์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล (07/03/2562) / มูลนิธิคนตาบอดไทย และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ” (05/03/2562) / ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ งานขยายทางจราจร (01/03/2562) / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90 (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2562) (26/02/2562) / สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (20/02/2562) / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (20/02/2562) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ข่าวทั่วไป
สคบ. แนะนำผู้บริโภคให้มีความรอบคอบก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์

วันที่ 24 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)

สคบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคบางส่วนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน โดยผู้บริโภคได้จองตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของผู้จำหน่ายแห่งหนึ่ง เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหลังผู้บริโภคได้ชาระเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วผู้จำหน่ายดังกล่าวได้ออก บัตรโดยสารเป็น E – Ticket ให้แก่ผู้บริโภค แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาเดินทางปรากฏว่า ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ที่ผู้บริโภคได้รับจากผู้จาหน่ายดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากผู้จาหน่ายไม่ได้ชาระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินให้กับสายการบิน ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเดินทางโดยสารการบินดังกล่าวได้ และเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้จำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินกับสายการบินที่ให้บริการ พบว่า ผู้จำหน่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินของสายการบินดังกล่าว ผู้บริโภคจึงได้ไปแจ้งความดำเนินคดี กับผู้ประกอบธุรกิจและร้องเรียนมายังสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว ดังนั้น ก่อนผู้บริโภคจะใช้บริการผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยสารผ่านเว็บไซต์ ควรตรวจสอบลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้จำหน่ายดังกล่าวว่าได้รับอนุญาตจากสายการบินให้เป็นตัวแทนหรือนายหน้าจำหน่ายตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือไม่ มีการจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์หรือไม่ กรณีผู้บริโภค ได้ชำระเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้วให้ตรวจสอบกับสายการบินว่ารายละเอียดที่ระบุไว้บนตั๋วโดยสารดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบการชำระค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินกับตัวแทนจำหน่าย และสายการบินก่อนถึงวันเดินทางทุกครั้ง ที่สำคัญต้องขอสำเนาและเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันและรักษาสิทธิของตน กรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ดำเนินการติดต่อตัวแทนจำหน่ายและแจ้งให้สายการบินดังกล่าวทราบ เพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภค
จำนวนคนอ่าน 26 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401